המדריך למיסוי פעילות במטבעות דיגטליים

המדריך למיסוי פעילות במטבעות דיגטליים

מיסוי פעילות במטבעות ונכסים דיגטליים, כדוגמת ביטקוין, בין אם במישור העסקי, ובין עם באופן פרטי, חייבת בדיווח ובתשלום מס. להלן מדריך מקיף בנושא.

המדריך למיסוי מטבעות דיגיטלים

הביטקוין, ומטבעות דיגטליים בכלל, הם הנושא הפופולרי ביותר בשיח הציבורי כיום בעולם, אנשים רבים שומעים על התשואות הגבוהות ממסחר בביטקוין וביתר המטבעות הדיגיטליים כדוגמתו, ומצטרפים לקהילת הרוכשים בתקווה כי ערכו יעלה, או מתוך אמונה אידיאולוגית בחיוניותו בחיינו, כתחליף לאמצעי התשלום המסורתיים.

אכן לביטקוין (וכאן הכוונה לכלל המטבעות הדיגיטלים או אלטים או קריפטו וכו') ולטכנולוגיית הבלוקצ'יין פוטנציאל שטרם נחשף לנו במלואו, ואנו מגלים שימושים חדשים לטכנולוגיה החדשה עליו הוא מושתת, הבלוקציין מדי יום.

בקהילות הפיננסים ההתרגשות רבה במיוחד, ובקרב רשויות המס בכל העולם ישנה מידה של מבוכה בניסיון לעמוד בקצב, ובשל היעדר כלים להתמודדות עם התופעה. בעוד העולם רץ קדימה והשער מטפס למעלה, המדינות עומדות במקום ומחפשות חקיקה מתאימה להסדרת התופעה.

אולם ישנם כלים להתמודדות עם השלכות המס בידי אנשי המקצוע, רואי חשבון ועורכי דין מובילים בתחום המיסוי.

חוקי המס במדינת ישראל הינם מהתמקדמים בעולם, ופירוש נכון שלהם יוכל לסייע לנו להתמודד ולהערך ליום בו נאלץ לשלם מס על רווחים.

רואי חשבון מקצועיים הבקיאים בתקנות המס המתאימות, ובעלי גמישות והבנה טכנולוגית, יכולים להתאים לסוחרי הביטקוין והמטבעות הדיגיטליים, בין אם הם אנשים פרטיים או בעלי עסקים, פתרונות מיסוי כאלו, שיכולים לתת להם תשתית חוקית ובנקאית למכור את המטבעות או הנכסים הדיגטליים ולממש את כספם בהתאם לחוק ולתקנות המס, ואף לקיים פעילות עסקית מבוססת או תומכת מטבעות דיגטליים בהתאם לחוק.

כרואי חשבון בעלי אוריינטציה טכנולוגית ועסקית-כלכלית, אנו רואים בהטמעת טכנולוגיית הבלוקצ'יין החדשה כשליחות, אבל כאנשי מקצוע, חשוב לנו לצמצם למינימום את תשלום המס של בעל הנכסים הדיגיטליים ולדאוג כי פעילותו תעשה בהתאם לחוק ולתקנות מס הכנסה.

להלן סקירת סוגיות שידיעתן יכולה לחסוך מס, ולשמור על הסוחר או המשקיע מפני עבירות שונות בעלות השלכות חמורות (כמו אי דיווח או אי תשלום מס).

(הערה, בכול מקום בו רשום מטבעות דיגיטליים הכוונה לכל מטבע דיגיטלי, למשל ביטקוין, אתריום, ריפל, מונרו, ביטקוין קאש וכו')

חבות המס

בדצמבר 2013 קיבל איגוד הביטקוין הישראלי ממשרד רואי חשבון מוביל חוות דעת מומחה, בנוגע לעמדתו המקצועית על חבות המס האפשרית מרווח ממכירת ביטקוין.

בחוות הדעת נטען כי רווחים משינוי שער בביטקוין שקולים לשינויים בשערי חליפין של מט"ח ולכן פטורים ממס.

עמדת מס הכנסה מנוגדת לאמור בחוות הדעת שניתנה. עצם פרסומה יצר בלבול בקרב משקיעים וסוחרים והביא לדעה הרווחת כיום, שיש או שיהיה פטור ממס על רווחים מסחר בביטקוין או ממטבעות דיגיטליים אחרים, אולם אין כך הדבר.

מסחר במטבעות דיגיטליים חייב במיסים בישראל – כפי שנפרט בחלק הבא

ראשית כל, חשוב להתחיל מנקודת המוצא כי פעילות במטבעות דיגיטליים כדוגמת ביטקוין, חייבת במס.

מספר מומחים הוציאו חוות דעת מקצועיות, כזאת למשל ניתנה לאיגוד הביטקוין בדצמבר 2013, הטוענות כי מכירת ביטקוין ומטבעות דיגיטליים שקולה לפעילות במטבע זר, ולכן פטורה ממס. אולם, מבדיקה שלנו עולה כי חוות דעת זו שגויה, וכי בכל עיסקה במטבעות דיגיטליים אמור לחול מס, בהתאם למבחנים שנפרט בהמשך (יש לציין שכל מקרה יש לבחון לגופו וכדאי להעזר במומחה).

חבות המס בידי האדם הפרטי שהרוויח מעסקה במטבעות דיגיטליים

בינואר 2017 פרסמה רשות המיסים טיוטה של חוזר מ"ה בנושא מיסוי מטבעות וירטואליים. להפתעת רבים, בעיני רשות המיסים, הביטקוין אינו עונה להגדרת "מטבע", כפי שהיינו מצפים, ולכן לא יחול הפטור לפי סעיף 9(13) לפקודה החל על עליית ערך מט“ח.

לפי גישת רשות המיסים הביטקוין הוא "נכס בלתי מוחשי", בדומה למניה, כך שבמקרה של השקעה של יחיד במטבעות דיגיטליים, וכאן הכוונה לכל הטוקנים, יחול מס רווח הון בשיעור של 25% על הרווח ממכירתם, בניכוי הוצאות שהותרו בניכוי, ובמקרה של פעילות העולה לכדי "עסק" יחול מס שולי עד למדרגה מקסימלית של 50% (בדומה למדרגות המס החלות על שכיר).

למרות האמור לעיל, יש לזכור שטיוטת רשות המיסים אינה בהכרח מחייבת מבחינה משפטית, מאחר והיא טיוטה מקצועית.

במידה ולא מוחל הפטור הקיים על מטבעות, ומוכל מס רווח הון בשיעור של 25%. יש לפעול ע"פ חוק, ולהגיש לפקיד השומה בתוך 30 ימים מיום המכירה של הביטקוין, דוח אשר יפרט את חישוב רווח או ההפסד ההון, בצירוף הוכחות ואסמכתאות לביצוע הפעולות אמור (כדאי להתייעץ בנוגע להקלות).

חבות המס במקרה של פעילות במטבעות דיגיטליים כדוגמת ביטקוין העולה לכדי עסק

מס הכנסה מבחין בין אדם פרטי המבצע עיסקאות לבין אדם המבצע עיסקאות בהיקף ובצורה העולה לכדי עסק. הבחנה זו נעשית ע"י שורה של מבחנים לפיהם נבחנת פעילותו העסקית.

המבחנים יבדקו את קיום תשתית עסקית, תדירות העסקאות, גודל העסקאות, מימון שנלקח, קיום מומחיות בידי המבצע וכו', סביר להניח שפעילות כרייה של מטבעות דיגיטליים, פעילות אלגוטריידינג (אלגו), ויזמויות פיננסיות שונות יחשבו לעסק, ולכן יש לבחון כל מקרה לגופו.

במידה ואכן קיימת פעילות העולה לכדי עסק, יהיה ניתן לקזז ממנה הוצאות עסקיות, ויחול על הרווח מס שולי עד כדי מדרגת מס של 50%, יחול חיוב על מיסי ביטוח לאומי, וכנראה, שיהיה חיוב על מע"מ בשיעור 17%.

חבות המס על חברות שהרוויחו מעסקאות במטבעות דיגיטליים

חברות ישלמו מס בשיעור מס חברות על כל הרווח, כולל על עליית הערך הממומשת של המטבעות שברשותה.

חבות המס במקרה של תשלום עבור שרותים במטבע דיגיטלי

במידה ועסקך מקבל תשלום בביטקוין או במטבע וירטואלי אחר, עליך להכיר בהכנסה מאותה עסקה לפי שווי השרותים שניתנו.

רשות המיסים מחייבת גם את המשלם בביטקוין עבור שירותים, במס, שכן, מאחר ולפי פרשנותה הוא מכר מטבעות דיגיטליים תמורת שירותים (עסקת ברטר).

צמיחת רווח מעסקאות במטבעות וירטואליים כדוגמת ביטקוין שניקנו או נמכרו בחו"ל

ע"פ פקודת מס הכנסה תושב ישראל חייב במס גם בגין הכנסה שהופקה גם מחוץ לישראל. לא משנה היכן נירכש או נמכר הביטקוין בין אם בישראל או בחו"ל, או אם היה גורם אשר תיווך בעסקה כמו בורסה זרה או חלפן ישראלים או זרים.

כמוכן, אין זה משנה היכן וכיצד עבר הביטקוין מצד לצד.

אם מדובר בתושב ישראל, אשר ביצע את העסקה, או שהעסקה התבצעה עבורו, תחול חובת הדיווח למס הכנסה, שהיא חובה חוקית נפרדת מתשלום המס, וכן, חובה לתשלום מס בגין רווחים שנצמחו מהעסקה.

חבות המס בגין עסקה בה נרכש מטבע אלט תמורת מטבע אלט, ללא מימוש למטבע פיאט

במקרה המצויין לעיל, חל עיקרון המימוש, המימוש התרחש כאשר יצא הנכס מרשותו של האדם, ללא קשר לתמורה, אותה פעולה של המרת מטבע האלט לפיאט או לש"ח.

העובדה שהנישום לא המיר את כספי התמורה ממימוש הביטקוין לש"ח ולא העביר כספים אלה לארץ, אינה משנה את הניתוח שלעיל, מאחר שאין הדבר משפיע על אירוע המס כשלעצמו, אלא מדובר בהיבט טכני של דחית תשלום המס בלבד.

קיזוז ההוצאות ומדידת הרווח מפעילות במטבעות דיגיטליים

על הרווח משולם מס, בין אם הוני ובין אם מעסק ובין אם בחברה, ולכן נשאף להקטינו למינימום האפשרי במסגרת החוק.

כדי לאפשר את מדידת הרווח בצורה האופטימלית, יהיה עלינו לשמור תיעוד בצורה הטובה ביותר לפעילות המסחר, עלינו לשמור תיעוד העברות בנקאיות, קבלות מסולקים, צילומי מסך על תשלומים, שמירת היומן (לוג) זירת המסחר, כתובות ארנקים, באופן אישי הייתי ממליץ לתעד באקסל כל פעולה ופעולה, לציין כמה כסף ניכנס ויצא, תאריכים, מאין בא ולאן הלך, סוג המטבע – ולתמוך הכל באסמכתאות מגבות.

תיעוד נאות יאפשר לנו לטעון לקיזוז הוצאות והפסדים, בלעדי תיעו נאות, מס הכנסה יוכל לטעון לרווח גבוה והרווח הריאלי האמיתי שהרווחנו.

ההוצאות המקובלות יכולות להיות – עמלות אשראי, עמלות סליקה, עמלות העברות, עמלות המרת מטבע, הוצאות עבור ייעוץ או רואה חשבון. בנוסף ניתן יהיה לקזז הפסדי הון מרווח הון

חובת דיווח על רווח הון ממכירת נכס או מטבעות דיגיטליים כדוגמת ביטקוין

חלה חובה לדווח תוך 30 יום על כל מכירה הונית, בין אם נבע מהמכירה רווח הון או שנוצר הפסד הון, אם נוצר רווח, יש לשלם מקדמה מסכום המס החל על הרווח, במידה והיה כזה.

לגבי ניירות ערך הרשומים למסחר בבורסה (בישראל או מחוץ לישראל) או לגבי מכירת קרן נאמנות נקבע שבכל מקרה בו נוכה במועד מכירתן מס במקור מרווח ההון, לא יהיה צורך בדיווח כאמור.

באם לא נוכה מס במקור מרווח ההון והמוכר חייב בהגשת דוח שנתי, נקבע כי המוכר יהיה חייב בהגשת דוח על רווח ההון ותשלום המקדמה בגין רווח ההון, פעמיים בשנה: ביום 31 ביולי בשל מכירות שהיו במחצית הראשונה של השנה וב-31 בינואר של השנה העוקבת, בגין מכירות שהיו במחצית השנייה של השנה.

לשם ביצוע הדיווחים על רווח ממסחר במטבעות דיגיטליים למס הכנסה, מומלץ מאו להעזר ברואה חשבון הבקיא בתחום, ובנוסף, יש צורך לעשות סדר בתיעוד החומר שברשותנו. מס הכנסה אינו חייב להכיר ברווח המדווח אם אינו נתמך ע"י מסמכים תומכים ראויים.

לכן, יהיה עלינו לשמור תיעוד בצורה הטובה ביותר לפעילות המסחר, עלינו לשמור תיעוד העברות בנקאיות, קבלות מסולקים, צילומי מסך על תשלומים, שמירת היומן (לוג) זירת המסחר, כתובות ארנקים, באופן אישי הייתי ממליץ לתעד באקסל כל פעולה ופעולה, לציין כמה כסף ניכנס ויצא, תאריכים, מאין בא ולאן הלך, סוג המטבע – ולתמוך הכל באסמכתאות מגבות.

קיזוז וניצול הפסדים מביטקוין ומטבעות דיגיטליים

פופלאריות המסחר במטבעות דיגיטליים כדוגמת ביטקוין, מעלה את השאלה, מה קורה במידה ויש הפסד מאותן פעילויות, האם עדין יש צורך לשלם מס?

מס הכנסה מכיר בהפסדים ומאפשר לנצל ולקזז אותם מהרווח, או לצבור אותם תחת כמה הנחות, אותן נפרט להלן:

הפסד מביטקוין ומטבעות דיגיטליים במישור העסקי – הפסד שנובע מפעילות העולה לכדי עסק

הפסד שוטף של אדם מפעילות מסחר במטבעות דיגיטליים העולה לכדי עסק, שאילו היה רווח היה נישום לפי הפקודה, אפשר (לא חובה) לקזזו כנגד הכנסה חייבת של אותו אדם, למשל ממשכורת. הקיזוז מבוצע בשנה שבה נוצר ההפסד ובשנה שבה נוצר הרווח. כלומר, אין אפשרות שבשנה אחת יש רווח ובשנה לאחר מכן – הפסד, ויותר קיזוז. אין קיזוז אחורנית.

אם בן זוג אחד סוחר במטבעות דיגיטליים והשני שכיר, לא יותר להעביר הפסד ממטבעות דיגיטליים של אחד מבני הזוג לבן הזוג השני.

במקרה שאי אפשר לקזז מפעילות את ההפסד בשנה שבה נוצר, יועבר ההפסד לשנים הבאות. הפסד המועבר מעסק "נחות" מהפסד שוטף, כלומר – אי אפשר לקזז הפסד מועבר מכל מקור; הפסד מועבר אפשר לקזזו מול הכנסה חייבת מעסק או ממשלח יד, לרבות רווח הון בעסק.

ניתן לתכנן את קיזוז ההפסדים כך שיביאו לתוצאה אופטימלית של חיסכון במס, הנישום יכול לבקש שלא לקזז הפסד, שוטף או מועבר, מול סכום אינפלציוני או כנגד רווח הון, ריבית או דיווידנד, אם שיעור המס החל עליהם אינו עולה על 20%.

שאפשר לקזז את ההפסד המועבר מפעילות עסקית במטבעות דיגיטליים אף מול רווח הון בעסק. מהו רווח הון מעסק? האם הרווח במכירת מחשב לקריית ביטקוין ואלטים הוא רווח הון מעסק? האם הרווח במכירת מטבעות דיגיטליים שהוחזקו בחברה הוא רווח הון מעסק? בפסק הדין מודול בטון נקבע שהחזקה במניות של חברת בת בידי חברת האם יכולה להיחשב רווח הון בעסק.

הפסד מהכנסה פאסיבית

כיצד מטופלים הפסדים מהכנסה פסיבית (לא הכנסה מעסק)?

הפסד שהיה לאדם מהשכרת בניין למשל, אפשר לקזזו כנגד הכנסתו מאותו בניין בשנים הבאות. משמע, הפסד מהשכרת נכס ניתן לקזז מול הכנסה מאותו הנכס בלבד.

הפסד הון ממכירת מטבעות דיגיטליים, ביטקוין וקריפטו

הפסד הון הוא הפסד שאינו מפעילות עסקית, כך שאם היה רווח, היה ממוסה בשיעורי מס המתאימים לעסק (לפי המבחנים שפירטנו לעיל), להלן כמה עקרונות הקשורים ויחודיים להפסדי הון:

הפסד הון זהה להפסד ממס שבח לעניין קיזוז ההפסד, כך נקבע בסעיף 92(א)(1) לפקודה.

הפסד מנכס מחוץ לישראל יקוזז בתחילה מול רווח מנכס שמחוץ לישראל. אם אין רווח על נכס מחוץ לישראל, יקוזז ההפסד מול רווח מנכס בישראל. הכלל הזה נכון לגבי הפסד שוטף והפסד מועבר.

הפסד הון במכירת נייר ערך, אפשר לקזזו אף מ:

הכנסה מריבית או מדיווידנד ששולמו בשל אותו נייר ערך.

הכנסה מריבית או מדיווידנד ששולמו בשל נייר ערך אחר, ששיעור המס החל על הריבית או על דיווידנד שקיבל אותו אדם אינו עולה על 25%.

משמע, אפשר לקזז הפסד ממכירת נייר ערך אף מול דיווידנד וריבית מניירות ערך. לדוגמה, הפסד מניירות ערך אפשר לקזז מול משיכת בעלים מחברה בבעלותו, בהנחה שמשיכת הבעלים תסווג כדיווידנד.

אין כלל שקובע מה הדין כאשר מחד גיסא יש הפסד הון ורווח הון, ומאידך גיסא יש רווח מדיווידנד; מה סדר קיזוז ההפסדים?

חשוב להדגיש שכל הנושא של קיזוז הפסדים שלא קיבל ביטוי בשנים עברו בדוחות לא יותר בקיזוז בשנים שלאחר מכן.

עבירות מס בשל אי דיווח ותשלום מס על רווחים מפעילות במטבעות דיגיטליים

כיום לא ניתן לאמר שתהיה הקלה במיסוי או בשיטת הדיווח על פעילות במטבעות דיגיטליים, ייתן שאף להיפך, בשל אופיים הבעייתי של האלטים והקלות בה ניתן להעלים מס ולא לדווח על הכנסה.

ומאחר שעבירות על פקודת מס הכנסה גורמות נזקים לקופת המדינה, רשויות המס ובתי המשפט נוקטים מדיניות אכיפה וענישה מחמירה כנגד עברייני מס, בין שמדובר בעבירות מס טכניות כמו אי הגשת דוחות בזמן ובין שמדובר בעבירות מס מהותיות כמו זיוף חשבוניות והעלמת מס. בגן אילו עבירות מס יוטל עונש מאסר והאם אפשר להימנע מהליך פלילי?

עבירות מס הכנסה הן עבירות פליליות המבוצעות בניגוד להוראות פקודת מס הכנסה. אי עמידה בדרישות החוק בכל הנוגע לחובת הדיווח ותשלום המס עלולה להסתיים בעמדה לדין פלילי ובענישה כגון עיצום כספי או עונש מאסר.

עבירות המס נחלקות לשתי קבוצות עיקריות:

עבירות מהותיות ועבירות טכניות,

כאשר בדרך כלל בגין עבירות טכניות ניתן להימנע מהליך פלילי באמצעות הסרת המחדל ותשלום קנס.

מהם העונשים הצפויים בגין עבירות מס מהותיות ועבירות מס טכניות?

תחילה חשוב לזכור כי למרות מדיניות הענישה המחמירה, בתי המשפט מתחשבים בנסיבות ביצוע העבירות ובנסיבות האישיות, בבואם לגזור את דינו של אדם אשר הורשע בביצוע עבירות מס. בין היתר מביאים השופטים בחשבון את עברו הפלילי או הנקי של הנאשם, מהי חומרת העבירה שביצע, האם היה מדובר במעשה חד פעמי או בעבירות שבוצעו לאורך זמן ומעידות על תחכום, מהו הרקע לביצוע העבירות, מהו מצבו המשפחתי, הפיננסי והרפואי של הנאשם ועוד.

כאשר הנסיבות מצדיקות זאת, נגזרים גם עונשים מקלים כגון עבודות שירות או שירות לתועלת הציבור, קנסות

בסכומים שהנאשם יכול לעמוד בהם וכדומה.

עבירות טכניות נחשבות לעבירות קלות יותר, משום שהן לא נעשו מתוך כוונה פלילית להשמיט הכנסות או להעלים מס. עבירות אלו כוללות עבירות על חובת הדיווח לרשות המסים, למשל הגשת דוח או הצהרת הון במועד, אי ביצוע תיאום מס או אי ניכוי מס במקור.

הענישה בגין עבירות טכניות יכולה להגיע עד מאסר בפועל לתקופה של 12 חודשים. עם זאת, כאשר הנאשם דואג להסיר את המחדלים ולתקן את מעשיו, העונש יהיה קל יותר ובדרך כלל יסתכם בקנס מנהלי או בעונש מאסר על תנאי וקנס כספי. אם הנאשם לא תיקן את המחדלים, הוא עלול להישלח למאסר בפועל מאחורי סורג ובריח.

עבירות מהותיות הן עבירות חמורות על פקודת מס הכנסה, שנועדו במטרה להתחמק מתשלום מס, כגון העלמת הכנסות, דיווח כוזב לרשות המסים, ניהול ספרים כוזב, זיוף חשבוניות מס, סיוע לאדם אחר לבצע עבירות מס וכדומה.

הענישה בגין עבירות מס הכנסה מהותיות מחמירה ויכולה להגיע עד חמש שנות מאסר עבור כל עבירה, ואף עד שבע שנות מאסר אם מדובר בנסיבות חמורות במיוחד. למשל, הזמר קובי פרץ אשר הורשע בהעלמת הכנסות בהיקפים של

מיליוני שקלים, נשלח למאסר בפועל לתקופה של 24 חודשים ואף הוטל עליו קנס בסכום של 175 אלף שקלים.

האמור במאמר זה ובאתר אינו מובא כתחליף לקבלת יעוץ משפטי של עורך דין והוא מהווה מידע כללי בלבד, אשר אינו מהווה ייעוץ משפטי מחייב ואין להסתמך עליו בכל צורה שהיא. כל פעולה שנעשית ע"פ המידע והפרטים האמורים באתר זה הינה על אחריות המשתמש בלבד. בכל מקרה ספציפי יש להיעזר בבעל מקצוע המתמצא בתחום.

~

מאת רואה חשבון חנן אהרנפלד

0506505149

office@vetax.co.il

https://www.facebook.com/CPA.CRYPTO/

#מס_הכנסה #ביטקוין #מטבעות_דיגטליים #מדריך #רואה_חשבון #אהרנפלד #נכסים_דיגטליים #מיסוי

שתף באמצעות
Share on whatsapp
Share on facebook
Share on pinterest
Share on twitter
Share on google
Share on linkedin